Aan de tafel voor het raam zit
een vrouw die ooit mijn moeder was.
We drinken samen koffie.
Ze rookt een sigaret.

Soms vertelt ze over vroeger,
verhalen die ik niet herken,
het weten raakt haar meer
dan het vergeten.

Soms vlucht haar ziel
tot ver achter de hemel,
haar ogen vluchten mee,
zal ze gaan of toch
nog even blijven.

Aan de tafel voor het raam zit
een vrouw die ooit mijn moeder was.
Haar blik is blij me weer te vangen.
We drinken samen koffie.
Ze rookt een sigaret.