In 10 jaar tijd werd Wereldtuin Verdeliet van een verwilderd, verlaten stuk grond een prachtige tuin. Als blijvende herinnering aan hun 10-jarig jubileum opent Verdeliet op 21 mei 2023 een poëziepad door de tuin. Het pad wordt gevormd door 10 borden met een gedicht die per seizoen zullen wisselen. Mijn gedicht ‘Zonlicht zijn’ is één van de gedichten die in één van de seizoenen wordt opgenomen.

Het pad is vanaf 21 mei 2023 te lopen bij:
Wereldtuin Verdeliet
Toermalijnlaan 40
5431 ZK Cuijk
Wereldtuin Verdeliet

Zonlicht zijn – breekbaar als stof
langs de randen van mijn schaduw.

Een wereld voorbij. De loomte van
het kinderspel dat in de verste verten speelt.

Luisterend naar het langste gras dat
zich fluisterend door de wind verspreekt.
Woorden die zich hechten aan mijn tong.

Verhalen die ik moet geloven.