Ketlin van Esschoten is een beelden kunstenaar met een architectonische achtergrond. Ik schreef de woorden bij één van haar kunstwerken ‘Leap of Faith’.

Het gedicht:

Leap of faith

De gezichten in de kamer.
De zacht geharste tranen
die zich hechten aan het hout.

Tot as vervallen vragen,
zwartgeblakerd goud.

Het licht breekt op een schaduw
in het schemerdonker. Omarmt
de warmte van een leven dat
vergaat.

Het hoofd oneindig gebroken,
handen onwrikbaar gebogen,
om wat ook had kunnen zijn.

Meer informatie over deze bijzondere kunstenaar vind je via haar website Kade24.